Lejebetingelser

Lejeperiode:
3 dage eller efter aftale.
   
Betaling:
50% a conto ved bestilling – og 50% ved levering. Lejemålet er først bindende når a conto beløbet er betalt.
   
Afbestilling:

 

Ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen tilbagebetales a conto beløbet, dog kun ved genudlejning. Ved afbestilling senere end 7 dage før leveringen betales det fulde beløb.

   
Generelt:
Varen leveres i efterset og rengjort stand, evt. snavset materiale rengøres for lejerens regning.
Lejeren er ansvarlig for alt materiale fra det er udleveret, og til det er afhentet af os igen.
Eventuelle reklamationer skal rettes til Sydvestfyns Teltudlejning før ibrugtagelse.
Videre udlån/udlejning er ikke tilladt.

 

I tilfælde af storm, orkan eller andre vejrforhold der forhindre eller vanskeliggøre teltopsætningen, forbeholder vi os ret til at udsætte teltopsætningen uden ansvar for udlejningen.

Ansvar over for kommune, brandinspektør påhviler alene lejeren.
Lejeren er ansvarlig for af til – og frakørsels forholdene er i orden.
   
Ansvar:
Der må ikke være åben ild/grilles eller anvendes sodende lys inde i eller i nærheden af teltet.

 

Teltdugen skal beskyttes mod skarpe genstande og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller lignende, da det kan ødelægge teltdugen inde i teltet.

Lejeren er ansvarlig over for tyveri, hærværk.

Lejeren bærer det fulde ansvar for alle skader og er erstatningspligtig over for Sydvestfyns Teltudlejning. Eventuelt manglende eller beskadiget materiale betales ved afhentning.